VBA participeert in initiatief ‘Circulair & Digitaal’, dé inspiratiebron voor het MKB

Maryke Visser, een van de kwartiermakers van Circulair en Digitaal denken, leren en doen, vertelt over haar betrokkenheid bij dit initiatief en de samenwerking van de VBA daarin.
Deel VBA participeert in initiatief ‘Circulair & Digitaal’, dé inspiratiebron voor het MKB via:
VBA participeert in initiatief 'Circulair & Digitaal', dé inspiratiebron voor het MKB

Heb jij je als ondernemer wel eens afgevraagd hoe je jouw afval- en reststromen slimmer kunt hergebruiken of hoe collega-bedrijven dat doen? Heeft samenwerken op het gebied van de energietransitie, mobiliteit of inkoop voordelen? Of heb je goede ideeën die je wilt delen? Dan ben je zeker niet de enige! De Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) participeert juist daarom in de HIP ‘Circulair & Digitaal in denken, leren en doen’.

 

Dit is een samenwerkingsverband tussen het beroepsonderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. Het doel? Kleine en middelgrote bedrijven aanmoedigen om innovaties op het gebied van circulaire economie en digitalisering door te voeren. Tegelijk moet het ervoor zorgen dat opleidingen beter matchen met wat er gevraagd wordt op de arbeidsmarkt. Een win-winsituatie voor alle betrokkenen!

 

Nieuwe website vol kennis en inspiratie

Het ROC Amsterdam-Flevoland, de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim, de provincies Noord-Holland en Flevoland, de gemeenten Almere en Lelystad en natuurlijk het regionale mkb zijn allemaal betrokken bij dit initiatief. Met steun van de rijksoverheid vanuit het Nationaal Groeifonds, zetten deze partijen zich in voor economische groei en het versterken van de concurrentiepositie. Bovendien draagt de samenwerking bij aan het streven om in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren.

 

Maryke Visser, een van de kwartiermakers van Circulair en Digitaal in denken, leren en doen, is sinds de start in september 2023 nauw betrokken bij het initiatief. Ze is blij met de lancering van de nieuwe website die de partners, mkb-ondernemers en onderwijspartijen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) toegang geeft tot informatie en inspiratie. “We delen niet alleen relevant nieuws en praktijkvoorbeelden, je vindt er straks ook allerlei activiteiten en uitnodigingen om inhoudelijk deel te nemen,” vertelt Maryke.

 

Wat staat er allemaal op het programma?

Ze voegt eraan toe: “Daarnaast staan in onze agenda allerlei bijeenkomsten. Vanaf september gaan die echt van start. Denk aan kennissessies, workshops, challenges en hackathons. Uiteraard sluiten deze activiteiten aan op de behoeften van bedrijven. We houden voortdurend contact met de diverse bedrijfskringen in de MRA, zoals de VBA.”

 

Als partner staat de VBA vooraan bij het delen van ervaringen en kennis die binnen het samenwerkingsverband worden opgedaan. Onlangs vond er bijvoorbeeld een interessant VBA-Zakenuurtjes plaats, die in het teken stond van circulair bouwen en de expositie I am material bij PRICE. Een prachtige kans voor leden om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en er hun voordeel mee te doen.

 

Hoe studenten en ondernemers elkaar versterken

Bij de activiteiten van ‘Circulair & Digitaal in denken, leren en doen’ worden zowel het bedrijfsleven als docenten en studenten betrokken. “Dat maakt deze samenwerking van onschatbare waarde”, stelt Maryke.

 

Ze legt uit: “Studenten krijgen bijvoorbeeld via gerichte stageopdrachten een beter beeld van de arbeidsmarkt, terwijl ondernemers kunnen profiteren van de creatieve en innovatieve vaardigheden van studenten. Denk aan een winkelier die hulp nodig heeft bij het beter beveiligen van zijn webshop tegen cyberaanvallen. Daarnaast worden studenten betrokken bij brainstormsessies en gevraagd om creatieve ideeën aan te dragen over wonen en werken in de stad van de toekomst, energietransitie en mobiliteit. Als kers op de taart kunnen schoolbesturen hun onderwijsprogramma’s beter laten aansluiten op de praktijk. Zo blijven alle partijen zich continu vernieuwen en zijn we goed voorbereid op de toekomst van een duurzame economie.”