Team Leisure Belang

Leisure is een groeiende branche en wordt steeds belangrijker voor en in Almere. En dit zorgt ervoor dat ook het Almeerse ondernemersklimaat kan floreren.

Daarom is binnen de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) een apart team geformeerd. Dit team, voorheen Stichting Leisure Belang Almere (SLBA), is erop gericht het belang van een goede promotie, samenwerking en belangenbehartiging van de vrijetijdssector in Almere te behartigen. Het zijn de ondernemers uit deze sector die hierin het voortouw nemen.

“Je kunt het hebben over een samensmelting van SLBA en VBA, maar wel met behoud van eigen identiteit. We gebruiken elkaars kennis en platform in het belang van Almere. Om er samen een nog mooiere en aantrekkelijke stad van te maken voor eigen bewoners én voor toerisme.” aldus Cherryl de Vries.

De drijvende krachten achter dit team zijn Cherryl de Vries, Joy Both, Pieter van der Horst, Kevin van Drumpt en Stijn Sprenkels. Allemaal professionals die allen een andere achtergrond hebben en hierdoor met een brede blik naar de leisure sector kijken.
  • nz9 4045 copie.jpg

    Remco Gemmeke (Test)

    Themakring: {acf_themakring_type}

    Hier kan een stuk tekst komen naar wens in te vullen. Graag niet te lang maken.