Lid worden VBA

Inloggen
Wachtwoord resetten
VBA is één van de grootste lokale bedrijvennetwerken van Nederland. Een lidmaatschap biedt je toegang tot een netwerk met meer dan 400 ondernemers maar ook tot een breder netwerk bijvoorbeeld bij regionale en landelijke stakeholders. Een sterke ondernemersvereniging bevordert het Almeerse ondernemersklimaat.

Het lidmaatschap van de VBA is voor de duur van één kalenderjaar met stilzwijgende verlenging van telkens één kalenderjaar, tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Beëindiging van het lidmaatschap kan per nieuw kalenderjaar, door een aangetekend schrijven of per e-mail, uiterlijk één maand voorafgaand aan het nieuwe jaar (1 december).
Lid worden

Gegevens bedrijf

Bezoekadres bedrijf

Factuuradres bedrijf

Gegevens contact

Kies een lidmaatschap