Organisatie

De VBA is hét ondernemersnetwerk in Almere. Van ondernemers, voor ondernemers en door ondernemers. Een grote lokale vereniging van bedrijven in Almere, die bij uitstek geschikt is voor het leggen van contact met collega-ondernemers. De VBA organiseert daartoe tal van gevarieerde inhoudelijke en relatie-activiteiten. Door haar omvang is de VBA daarnaast een gezaghebbende gesprekspartner voor overheden en andere relevante partijen in de regio.

Belangenbehartiging

Luisterend oor

VBA behartigt de belangen van ondernemers in Almere en omstreken en is een gezaghebbende gesprekspartner voor overheden en instanties op diverse onderwerpen. We zetten ons in voor goed beheer van bedrijventerreinen, lokaal en regionaal aanbestedingsbeleid, veiligheid, optimale bereikbaarheid van bedrijven, minder regels en vergunningen, terughoudend welstandsbeleid, en onderwijs/arbeidsmarkt. Sluit u bij ons aan en laat uw stem horen!

belangenbehartigen

Dynamische structuur in samenwerking

Specifieke belangen

Ons VBA-bestuur is centraal in onze structuur en er zijn verschillende kringen actief die specifieke verantwoordelijkheden en ledenbehoeften vervullen. Het collegiale hoofdbestuur bestaat uit 8 leden die elk voor een termijn van 3 jaar zijn gekozen en afhankelijk van de noodzaak eens per twee of vier weken bijeenkomen. Onze bedrijfskringen zijn kleinschalige organisaties die de specifieke belangen van bedrijventerreinen behartigen en onze themakringen zijn georganiseerde netwerken die zich richten op specifieke onderwerpen zoals HR, ICT, MVO, Communicatie, Evenementen, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Internationaal Zakendoen en Innovatief Vastgoed. Sluit u aan bij onze VBA-kringen en maak deel uit van ons actieve en invloedrijke netwerk van ondernemers in Almere en omstreken.

dynamische structuur

Kernwaarden

Als VBA-lid profiteert u van de voordelen die u er zelf uithaalt. De VBA organiseert diverse activiteiten die uw netwerk kunnen vergroten en uw betrokkenheid bij de gemeenschap kunnen vergroten. Hoe meer u betrokken bent, hoe meer voordeel u heeft. Door lid te zijn, blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen en draagt u bij aan belangenbehartiging. Maar als u actief deelneemt aan activiteiten en ledenvergaderingen, vergroot u uw kennis, netwerk en invloed binnen de VBA en de regio. Actieve leden hebben een gemeenschappelijk doel en zijn kennisbronnen voor anderen. Word een actief lid en beweeg u als ondernemer binnen het sterke VBA-netwerk.

Verbinden

Versterk uw netwerk

De VBA versterkt de lokale en regionale economie en draagt bij aan de maatschappij. We verbinden ondernemers, burgers en bestuurders. Als lid kunt u deelnemen aan bijeenkomsten, themakringen en andere activiteiten om uw netwerk uit te breiden. Onze evenementen bieden nuttige inzichten en waardevolle connecties. Versterk uw netwerk en de economie door deel te nemen aan onze activiteiten.

Agenda
verbinden vergadering

Strijden

Onze belangen

De VBA streeft naar een vreedzame strijd, waarbij we winnen zonder anderen te benadelen. We zoeken naar gemeenschappelijke belangen en overeenkomsten tussen partijen om duurzame relaties te creëren. Als lid ben je beter uitgerust om publieke kwesties aan te pakken als onderdeel van de VBA dan alleen. Het bestuur van de VBA beslist of een kwestie vanuit collectief belang de inzet van de vereniging vereist. We moedigen leden aan om ons op de hoogte te stellen van kwesties die om actie vragen. Zo kunnen we op tijd ingrijpen.

Nieuws
strijden team vba

Bepalend

Grote invloed

Als grootste en invloedrijkste bedrijvenvereniging van Almere en de polderregio ontwikkelen we een collectief gedachtegoed door kennisuitwisseling en netwerken. Dit gedachtegoed wordt gezien als representatief voor de regio. De VBA is bepalend voor wat er op de bestuursagenda staat en welke problemen prioriteit hebben. We volgen de actualiteit en bepalen waar de aandacht naar uit moet gaan. De VBA is dus van grote invloed in de regio.

Het bestuur
bepalend vba