Kennisoverdracht via Hip en Experttafel

Met het oog op de professionalisering van de VBA, de ontwikkeling van het Almeerse bedrijfsleven én de urgentie van het delen van kennis, heeft VBA tien speerpunten in het leven geroepen in de vorm van ‘Experttafel’, waarbij ook samenwerking in de HIP een rol speelt. Bij de Experttafel brengen, halen en delen bedrijven kennis.
Deel Kennisoverdracht via Hip en Experttafel via:

Medio 2023 kondigde VBA aan te participeren in HIP ‘Circulair & Digitaal in denken, leren en doen’. Het HIP (High Impact Publiek-Private Samenwerking) richt zich op de circulaire en digitale transitie en is een samenwerkingsverband tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven en overheid. Dit biedt voordelen voor zowel mkb als onderwijs: het verbindt het onderwijs met de behoeften van de arbeidsmarkt én het biedt studenten praktijkgerichte kansen. Tegelijkertijd vergroot en vergaart het mkb kennis over circulariteit en digitalisering door hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan en van elkaar te leren.

Als partner van HIP staat de VBA vooraan bij het brengen en delen van ervaringen en het opdoen van kennis. Maar niet alleen circulariteit en digitalisering staan bij bedrijven en dus de VBA hoog op de agenda. En met het oog op de professionalisering van de VBA, de ontwikkeling van het Almeerse bedrijfsleven én de urgentie van het delen van kennis, heeft VBA tien speerpunten in het leven geroepen in de vorm van ‘Experttafel’, waarbij ook samenwerking in de HIP een rol speelt. Bij de Experttafel brengen, halen en delen bedrijven kennis. Er kunnen inspirerende initiatieven uit voortvloeien en nieuwe samenwerkingen ontstaan. Eén van de aanjagers van de Expertafel én eveneens actief bij het HIP-initiatief als kwartiermaker, is Maryke Visser, Projectleider Publiek Private Samenwerkingen ROC van Amsterdam Flevoland.

Thema’s Experttafel

Maryke geeft aan dat de VBA is gestart met een kerngroep om de Expertafel op de kaart te zetten. Deze bestaat uit zijzelf, Mario Bakker en Yunthai Hu (beiden bestuurslid VBA) en Guany Wassenaar (Projectleider Almere On
Stage). “Wij kozen tien thema’s om ondernemers op samen te brengen aan één Expertafel: ‘Cultuur’, ‘Circulariteit en Duurzaamheid’, ‘Energie’, ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt’, ‘Human Resources en Human Health’, ‘IT
en ICT’, ‘Logistiek en Mobiliteit’, ‘Internationalisering’, ‘Jong ondernemen’ en ‘Inclusiviteit en Diversiteit’. Met als doel: hoe kunnen we zoveel mogelijk leden van de VBA samen brengen op thema’s. Waarbij de verschillende
thema’s regelmatig dezelfde raakvlakken hebben. Zo zal bijvoorbeeld de logistieke dienstverlening nadenken over verduurzamen en circulaire oplossingen en zal Human Resources ook inclusiviteit en diversiteit op de agenda hebben staan.”

Kennisoverdracht Experttafel

De wisselwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is belangrijk. “De bedrijven zijn interessant voor studenten vanwege de echte praktijk en voororiëntatie op de arbeidsmarkt en onderwijsinstellingen kunnen hun
curriculum aanpassen aan wat er echt in het bedrijfsleven speelt. Daarnaast leren bedrijven van studenten, hun manier van denken en hun ‘out of the box initiatieven.”

Bedrijven kunnen via de Experttafel aangeven welke interesses ze hebben of tegen welke problemen ze aanlopen, waarna ze uitgenodigd kunnen worden voor events in de gehele MRA. Of er kan speciaal een hackaton wordt georganiseerd rondom dat ene gewenste thema. “De kennisoverdracht houdt namelijk niet op bij de grens van Almere. (Hoge)scholen en partners (waaronder 4 bedrijfskringen) in de MRA organiseren bijeenkomsten
en hackatons over onderwerpen die ook interessant zijn voor ‘onze’ ondernemers”, aldus Maryke. “Zo blijven alle partijen zich continu vernieuwen, wordt zowel het netwerk als de kennis van Almeerse ondernemers uitgebreid en geïntensiveerd en zijn we goed voorbereid
op de toekomst van een duurzame economie.”

Wil je meer lezen over de participatie van de VBA in het initiatief ‘Circulair & Digitaal’? Ga naar het interview met Maryke. Meer weten over de Experttafel? Nog voor de zomer worden VBA-leden uitgenodigd om ‘aan tafel te komen’. Nog geen lid, maar wel geïnteresseerd? Neem contact op met ons secretariaat. Zie ook www.circulairendigitaal.nl of volg de HIP op
LinkedIn Circulair en Digitaal.