VBA Event

Almere City Marketing licht inkoopbeleid toe

Tegenover circa 35 aanwezigen heeft Nik Smit, directeur Almere City Marketing, gisteren het inkoopbeleid van de organisatie toegelicht.
Deel Almere City Marketing licht inkoopbeleid toe via:

Wil je er de volgende keer ook bij zijn?

Hou onze social media in de gaten

De bijeenkomst werd in samenwerking met de VBA georganiseerd naar aanleiding van vragen bij verschillende Almeerse ondernemers omtrent dit onderwerp.

Voorafgaand aan de bijeenkomst hadden alle Almeerse ondernemers de kans gekregen vragen in te sturen. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt. Kimberley Valentien, voorzitter van de VBA, maakte kenbaar dat zij in totaal vier A4’tjes met vragen verzameld heeft. Aan de hand van deze vragen heeft Smit zijn presentatie voorbereid.

Totaalbeeld

In een presentatie van circa een half uur is Smit ingegaan op onder andere het doel, de structuur en de werkwijze van Almere City Marketing, om daarmee een totaalbeeld van de situatie te schetsen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden heeft Smit toegelicht waarom de organisatie er in bepaalde situaties voor kiest samen te werken met derden, opdrachten uit te besteden of opdrachten zelf uit te voeren.

Lokaal, tenzij

Het doel van Almere City Marketing is altijd om opdrachten aan Almeerse ondernemers uit te besteden, tenzij. Er zijn volgens Smit uitzonderingen die de organisatie ertoe zetten een opdracht aan een niet Almeers bedrijf uit te besteden. Bijvoorbeeld wanneer een gewenste dienst niet door een Almeers bedrijf uitgevoerd wordt. Een ander door Smit benoemd voorbeeld is de website van Almere City Marketing. Deze is door een bedrijf uit Den Bosch gemaakt. Zij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van dergelijke platformen voor city marketing en doen dit ook voor dertig andere steden. Almere heeft geen budget om een dergelijk platform van begin af aan hier te laten ontwikkelen, dus profiteert daarin van de kennis en kunde van een onderneming buiten de stadsgrenzen.

Proactief handelen

De bijeenkomst werd afgesloten met een mogelijkheid tot het stellen van vragen. Op dit moment ontstond een nagesprek over de rol van ondernemers in dit verhaal. Enerzijds werd er vanuit het publiek geopperd dat Almere City Marketing duidelijker kenbaar moet maken waar zij behoefte aan hebben en waar Almeerse ondernemers op in kunnen springen. Want ‘hoe weet je anders waar je als ondernemer aan kunt bijdragen?’ aldus een deel van de aanwezigen. Anderzijds was een ander deel van de aanwezigen van mening dat ondernemers zelf proactief moeten handelen en hun diensten actief bij Almere City Marketing moeten aanbieden. Want ‘je kunt toch ook logisch nadenken en inspelen op bijvoorbeeld de evenementenkalender’ aldus een ander deel van de aanwezigen.

Afsluiting

Smit sloot de bijeenkomst af met een verwijzing naar het jaarverslag van de organisatie. Hierin is veel informatie te vinden over de werkzaamheden en financiën van de organisatie. Daarnaast roept hij alle Almeerse ondernemers op zich proactief op te stellen en zich te melden bij Almere City Marketing wanneer zij van mening zijn dat zij een waardevolle bijdrage aan de stad kunnen leveren. Kanttekening daarbij is dat het uitgangspunt altijd is dat ondernemers iets aan de ontwikkeling van de stad willen bijdragen en niet als hoofddoel hebben om geld te verdienen bij Almere City Marketing.

Meer informatie

Iedereen die vragen heeft met betrekking tot het inkoopbeleid van de organisatie, of die graag zijn/haar diensten wil aanbieden aan Almere City Marketing is welkom om contact op te nemen via [email protected].

 

–> Tekst afkomstig van Almere Zaken

–> Foto: Dominique Voss