VBA actie belangenbehartiging De Kapitein succesvol

Vanaf het begin van deze zaak heeft de VBA middels diverse gesprekken met de ondernemer, de watersportvereniging, de wethouder en diverse gemeenteraadsfracties, de ondernemer actief ondersteund.
Deel VBA actie belangenbehartiging De Kapitein succesvol via:

Zoals uit het advies van de door de gemeenteraad ingeroepen onafhankelijk expert blijkt, staat en stond Kevin van Drumpt volkomen in zijn recht de grond voor de nieuwbouw van zijn onderneming aan de Noorderplassen te kunnen kopen.

Lange tijd hield het college van BenW, ten onrechte dus, vast aan hun uitleg van het zg. Didamarrest, dat dit onmogelijk zou maken.

Vanaf het begin van deze zaak heeft de VBA middels diverse gesprekken met de ondernemer, de watersportvereniging, de wethouder en diverse gemeenteraadsfracties, de ondernemer actief ondersteund. Opvallend was hierbij de houding van de PVV (Anette Raijer) die het initiatief nam tot actie in de gemeenteraad. De Raad heeft geen genoegen genomen met de adviezen van de door de gemeente ingeschakelde jurist die (hoe wonderlijk) BenW steunde in al hun standpunten.

Nu de door de Raad ingeschakelde deskundige een ander en positief advies heeft uitgebracht, gaat de VBA ervan uit dat met grote spoed een besluit tot grondverkoop wordt genomen.

Een fatsoenlijke regeling voor de door de ondernemer door deze affaire geleden financiële schade zou de gemeente niet misstaan.

 

Zie ook de publicaties van de VBA op 28/6: “VBA achter eigenaar de Kapitein” en op 17/7: “Onbehoorlijk bestuur?”.