Samenwerking VBA en UP Almere in mentorenprogramma voor startups

VBA en Up Almere zijn een samenwerking gestart om de mentorenpool uit te breiden en startups of scale ups hiermee te laten groeien.
Debby Kruit en Irene Medema waren hier over in gesprek in de studio bij Omroep Flevoland.
Deel Samenwerking VBA en UP Almere in mentorenprogramma voor startups via:
Mentor worden of ben je start-up? Meld je aan.

UPALMERE! is een programma van de gemeente Almere dat de publieke en privaatsector samen wil brengen om innovatiekracht te bevorderen in de stad.
Bij UP Almere waarin ervaren ondernemers worden gekoppeld aan jonge ondernemers met als doel hen in het zadel te helpen.
VBA en Up Almere zijn een samenwerking gestart om de mentorenpool uit te breiden en startups of scale ups hiermee te laten groeien. Debby Kruit en Irene spraken hierover in de studio bij Omroep Flevoland https://www.omroepflevoland.nl/gemist/radio/346838/mentorenprogramma-voor-startups-in-almere#

Help jij een Almeerse startup vleugels geven? Wij zoeken mentors!

Het tot je beschikking hebben van een goede mentor is bijna rand voorwaardelijk voor het succes van een start up. UPALMERE! wil daarom graag een Mentor pool opzetten waarbij we samenwerking zoeken  met Almeerse  ondernemers  die hun sporen verdiend hebben.

Ook al heb je al je sporen verdiend, mentor zijn brengt je ook het e.e.a. zoals bijvoorbeeld; een breder zicht en inzicht in vernieuwing (of business development of business ontwikkelingen), en gesprekken met “fris”denkers die je zelf ook weer nieuwe inzichten geven. Daarnaast kan je een bijdrage leveren vanuit jouw expertise en ervaring om een startup te kunnen laten schalen.

Wij zoeken Almeerse succesvolle ondernemers die:

 • weten wat opschalen is, wat daarvoor nodig is en (her)kent daarbij ook de valkuilen;
 • kritische doorvragers zijn zonder afbreuk te doen aan het enthousiasme van de startup;
 • startups kan koppelen aan zijn/haar relevante netwerk;
 • zonder tegenprestatie kennis en tijd wil investeren in een jonge Almeerse startup;
 • beseffen dat de startup in de lead blijft en zelf de regie blijft houden;
 • mentoren zijn daarom ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk over het succes van de startup;
 • alle gesprekken vertrouwelijk zullen houden.

Een mentor gesprek gaat bijvoorbeeld over:

 • helpen bij het creëren van praktische doelen op basis van praktische analyse;
 • begeleiding geven om focus te houden op de business doelstelling.;
 • de ideeën van de startups analyseren op relevantie;
 • de mogelijkheid om de start up te  kunnen introduceren bij potentiële investeerders en funding/fondsen;
 • helpen bij de ontwikkeling van een businessmodel en scenarioplanning;
 • scherp houden op teamsamenstelling

Tijdens een kennismaking wordt geïnventariseerd wat de precieze hulpvraag van de start up is en hoe je als startup Mentor daar optimaal invulling aan kan geven. Een mentorgesprek gaat niet over persoonlijk leiderschap! Hiervoor dient de startup een businesscoach te zoeken.

Lijkt het je interessant om startup mentor te zijn? Meld je dan aan! via [email protected] of [email protected]