Rabobank en Stichting Flevopenningen gaan samenwerken

Rabobank Het Nieuwe Land is op dinsdag 2 april j.l. een partnership aangegaan met Stichting Flevopenningen. Voelt zich als lokale en coöperatieve bank betrokken bij de ondernemers in Flevoland.
Deel Rabobank en Stichting Flevopenningen gaan samenwerken via:

 Wilco Bosgoed, coöperatief directeur lokale Rabobank, wil met deze samenwerking de betrokkenheid van Rabobank Het Nieuwe Land met het Flevolandse bedrijfsleven onderstrepen. Het geeft bovendien een extra impuls aan het Flevopenningen gala, dat al vele jaren door veel Flevolandse ondernemers wordt bezocht. In het kader van de samenwerking gaat Rabobank maximaal gebruik maken van de mogelijkheden die de Stichting Flevopenningen als Flevolandse netwerkorganisatie biedt.

Het partnership is aangegaan voor een periode van twee jaar (2024 en 2025) met een optie voor een 3e termijn van één jaar. Tom Lansink, voorzitter van de Stichting Flevopenningen, is blij met deze samenwerking. Het laat goed zien dat het Flevopenningen Gala leeft onder het Flevolandse bedrijfsleven. Ook dit jaar is het ondernemersgala het podium voor de uitreiking van de Flevopenningen. Het grootste Flevolandse ondernemersevent wordt door ongeveer 500 gasten bezocht.

Flevopenningen Gala 2024 in Zeewolde
Het Flevopenningen Gala 2024 vindt op 7 juni a.s. plaats in Zeewolde, dat dit jaar zijn 40-jarig bestaan viert. Het gala sluit aan bij de festiviteiten rondom dit jubileum, dat onder het motto ‘Samen Sterk’ wordt gevierd. Dit motto verwijst naar de pioniersgeest en de gemeenschapszin in Zeewolde en is ook van toepassing op het Flevolandse ondernemerschap, dat zich onder meer kenmerkt door onderlinge samenwerking  waarmee Flevoland economisch groot en sterk is geworden.

Op de foto van Fotostudio Wierd v.l.n.r.: Tom Lansink, voorzitter Stichting Flevopenningen, Wilco Bosgoed, coöperatief directeur Rabobank Het Nieuwe Land en Arnoud Booij, vice-voorzitter Stichting Flevopenningen.