Ondernemers Poldervlak zien kansen in Parkmanagement

Succesvolle bijeenkomsten inzake Parkmanagement op Poldervlak.
Deel Ondernemers Poldervlak zien kansen in Parkmanagement via:
Ondernemers Poldervlak zien kansen in Parkmanagement

Op bedrijventerrein Poldervlak in Almere Buiten is het duidelijk tijd voor actie. Henk Smeeman, bestuurslid van Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA), licht toe: “We ontvangen meldingen van inbraak, straatraces, wietplantages en prostitutie. Daarnaast zijn het parkeren en onderhoud een groot probleem.” Veel ondernemers zijn dan ook geïnteresseerd in het Parkmanagement-project om de situatie te verbeteren. Dit blijkt uit de online ingevulde barometer en de twee ondernemersbijeenkomsten van eind januari.

De VBA en de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere (SBBA) zijn gezamenlijk gestart met het Parkmanagement-project op Poldervlak, het grootste gemengde bedrijventerrein in Almere Buiten. Met behulp van een provinciale subsidie via Horizon Groeifonds en eigen bijdragen hebben ze 35.000 euro bijeengebracht. Hierdoor hebben ze onder andere Bureau De Parkmanagers kunnen inhuren om het proces professioneel en soepel te laten verlopen.

Eén centraal gemeentelijk aanspreekpunt

Het onderzoek door het externe bureau heeft waardevolle resultaten opgeleverd. Maar liefst 64 van de 175 ondernemers op het bedrijventerrein hebben hun stem al laten horen. Momenteel wordt hun feedback verwerkt in een concreet plan van aanpak dat binnenkort door de VBA en SBBA wordt besproken en daarna met zowel de ondernemers als de gemeente wordt gedeeld.

Smeeman wijst alvast op een belangrijk punt: “Het is duidelijk dat ondernemers behoefte hebben aan een centraal aanspreekpunt bij de gemeente. Op dit moment komen meldingen van ondernemers verspreid binnen bij verschillende afdelingen van het stadhuis, waardoor er te weinig mee wordt gedaan. Een gemeentelijke accountmanager mét de nodige bevoegdheden kan hierbij helpen. Dankzij parkmanagement hebben de ondernemers zelf ook een eigen organisatie, waardoor ze sterker staan.”

Actieve rol van ondernemers

Het doel is om het bedrijventerrein weer schoon, heel en veilig te maken, zodat ondernemers er met plezier kunnen werken. “Door te investeren en actief betrokken te zijn, kunnen ze invloed uitoefenen op bijvoorbeeld zaken als veiligheid, groen, bereikbaarheid en verduurzaming ”, legt de VBA-bestuurder uit.

Parkmanagement kan ook andere voordelen bieden, zoals collectieve inkoop van producten of diensten. Denk aan elektriciteit of cameratoezicht bij de eigen panden. Smeeman voegt eraan toe: “Met een keurmerk kun je vaak korting op verzekeringen krijgen. Zo verdien je al snel je lidmaatschap weer terug.”

Bedrijfsleven en overheid tegen verloedering

Om het project succesvol te maken, is niet alleen de inzet van ondernemers vereist. Ook de steun en financiële bijdrage van de gemeente zijn essentieel. De kans hierop is groot, aangezien veel politieke partijen hebben aangegeven de verloedering op bedrijventerreinen te willen aanpakken en mogelijkheden zien in het Parkmanagement-project. Een pilot met Parkmanagement is bovendien in het huidige coalitieakkoord opgenomen.

De VBA en SBBA streven ernaar om nog voor de zomer het definitieve plan voor Parkmanagement op Poldervlak aan de ondernemers en de gemeente te presenteren. Als het project daar goed uitpakt, ziet Smeeman mogelijkheden om deze werkwijze uit te breiden naar alle 33 bedrijventerreinen, in overleg met de ondernemers over de specifieke situatie op hun terreinen. Het VBA-bestuurslid is optimistisch: “Als het hier op Poldervlak werkt, dan hebben we al veel uitdagingen opgelost. Ik heb er alle vertrouwen in.”