Ondernemers in de regie op bedrijventerrein Poldervlak

De VBA en de SBBA (stichting collectieve beveiliging bedrijventerreinen Almere) willen dat de ondernemer op bedrijventerrein Poldervlak zelf meer de regie gaan voeren! Daarom houden we een kleine inventarisatie.
Deel Ondernemers in de regie op bedrijventerrein Poldervlak via:

De VBA en de SBBA (stichting collectieve beveiliging bedrijventerreinen Almere) willen dat u als ondernemer meer de regie gaat voeren over bedrijventerrein Poldervlak! Beide organisaties stellen al decennia het belang van ondernemers in Almere voorop en hebben nu het plan opgepakt structureel mee te gaan werken aan verbeteringen van het bedrijventerrein Poldervlak. En die verbeteringen hebben zicht op het gebied van veiligheid, groen, bereikbaarheid, stroomzekerheid, verduurzaming, organisatiegraad en andere zaken.

We begrijpen dat ondernemen uw focus heeft, maar ondernemen binnen verbeterde omgeving en randvoorwaarden zal een grotere toegevoegde waarde kunnen realiseren op uw bedrijfsactiviteiten! De afgelopen jaren hebben we ervaren dat ondernemers willen meedenken over hun bedrijventerrein omdat zij juist goed inzicht hebben in de knelpunten en aandachtspunten.

Uw inzichten willen we als uitgangspunt gebruiken voor een plan van aanpak voor bedrijventerrein Poldervlak. U heeft dus de kans om mee te regisseren op uw bedrijventerrein. Om te kijken waar er verbeteringen mogelijk zijn willen wij bij u als ondernemer de wensen en eisen inventariseren ten aanzien van deze aanpak.

Inventarisatie
De inventarisatie doen we op twee manieren:
1. Inzet van ondernemersbarometer.nl
We vragen u 5 minuten tijd te maken om via deze link een aantal vragen te
beantwoorden (of scan de qr-code onderaan de mail).
2. Bijeenkomsten op Poldervlak in januari 2024
Op 24 en 25 januari 2024 volgen twee lunchbijeenkomsten op het bedrijventerrein (locatie volgt) waar u als ondernemer het gesprek aan kan gaan met collega-ondernemers, medewerkers van de gemeente en ons (VBA en SBBA). We spreken u dan graag over aandachtspunten en andere zaken die u verbeterd wilt zien aan uw bedrijventerrein Poldervlak. Zie het als ons gezamenlijke goede voornemen voor 2024!
Samen sterk voor een toekomstbestendig Poldervlak.
Als we gezamenlijk wat willen bereiken ter verbetering van het bedrijventerrein Poldervlak dan hebben we informatie van u nodig! Dus ú bent de sleutel naar verbetering en verandering.
We hopen dat u 5 minuten de tijd neemt om de vragen te beantwoorden van de ondernemersbarometer én zien u graag op 24 of 25 januari 2024!
Samen sterk voor een toekomstbestendig Poldervlak. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Namens Bestuur SBBA en Bestuur VBA
Nico Roozen & Kimberley Valentien