Onbehoorlijk bestuur?

Er is nogal wat, terechte, commotie over de gang van zaken rondom de Watersportvereniging Noorderplassen West en de ondernemer die het horecapaviljoen de Kaptein, met buurtfunctie, en de botenverhuur runt. Zowel de betrokkenen, de buurtbewoners, de Vereniging Bedrijfskring Almere en de vrijwel voltallige gemeenteraad hebben voor het nodige tumult gezorgd om te zorgen dat deze voorzieningen kunnen blijven bestaan.
Deel Onbehoorlijk bestuur? via:

Het besluit van het college om het bestaande huurcontract (!) te beëindigen middels een raadsbrief, gebaseerd op onvolledige onderbouwing en twijfelachtige aannames, is inmiddels, met excuses van wethouder Lindenbergh teruggedraaid. Voorlopig blijft alles dus gelukkig zoals het nu is.

Afgesproken is dat er opnieuw wordt bekeken hoe  nu verder, als duidelijk is dat alle benodigde informatie over heden, verleden en toekomst voor het college, de ondernemers, de raad en de buurtbewoners volstrekt helder en compleet is. (Ook de VBA zal dit zeer kritisch blijven volgen, de gemeenteraad zal dit nog voorleggen aan een “gerenommeerde, onafhankelijke deskundige”)

Dat dit moet gebeuren met gebruik van de archieven van de ondernemers blijft natuurlijk uiterst wonderlijk en eigenlijk niet acceptabel. Wat is er aan de hand (niet voor de eerste keer) met de archivering van de gemeente? Waarom moet er ten Stadhuize driftig gezocht worden naar stukken die wel bij derden aanwezig zijn?

Dit is een merkwaardig soort omgekeerde bewijslast in een affaire die door de gemeente gestart is op tenminste onvolledige dossiers. Natuurlijk is en blijft de wethouder politiek verantwoordelijk maar in dit geval zijn, naast Gebiedsontwikkeling, meerdere diensten (en wethouders) betrokken en dus medeverantwoordelijk voor dit debacle. Bovendien heeft de VBA dit verschijnsel ook bij andere onderwerpen geconstateerd. Dat kan natuurlijk niet.

Vergaande verkokering binnen de gemeente zijn ons inziens de oorzaak van deze problematiek met, zoals nu, verregaande consequenties. Als zelfs tijdens de vergadering geen juiste ambtelijke informatie over het omstreden huurcontract aan de wethouder kan worden gegeven, leidt dit ongewenste taferelen.

Welgemeende excuses zijn mooi.

Voorkomen van onbehoorlijk bestuur is beter.

 

Henk Smeeman.

Bestuur VBA.