Mogelijke vestiging kansarme asielzoekers bedreiging voor veiligheid bedrijventerrein de Vaart en Poldervlak

De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere (SBBA) en de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) pleiten voor aandacht voor het veilig houden van bedrijventerreinen de Vaart en Poldervlak. 
Deel Mogelijke vestiging kansarme asielzoekers bedreiging voor veiligheid bedrijventerrein de Vaart en Poldervlak via:
Aandacht voor veiligheid van bedrijven en hun werknemers

In de voormalige gevangenis van Almere Buiten op bedrijventerrein de Vaart wil het Rijk mogelijk kansarme asielzoekers plaatsen. Het is een groep met sterk verhoogd risico op criminaliteit. De SBBA en de VBA vinden deze locatie vanwege de directe nabijheid van bedrijven op bedrijventerreinen de Vaart en Poldervlak alsmede de nabijheid van woonwijken ongeschikt.

De SBBA en de VBA pleiten er daarom voor geen opvangcentrum voor kansarme asielzoekers te vestigen zo dicht bij bedrijven en woonwijken. Mocht vestiging uiteindelijk onvermijdelijk blijken dan vragen de SBBA en VBA, naast de aandacht voor veiligheid in de wijken, om aandacht en middelen om de veiligheid van de bedrijven op de bedrijventerreinen te garanderen.

SBBA en VBA zijn bezorgd voor de veiligheid van het (openbaar) vervoer van werknemers en vrezen dat onveiligheidsgevoelens bij werknemers zullen toenemen met name bij aanvang van werkzaamheden later op de avond.

Vrees voor extra kosten

Volgens de SBBA zal in het geval van vestiging de noodzaak ontstaan om structureel meer geld uit te trekken om zowel de beveiligingsmaatregelen van bedrijven individueel als de collectieve beveiliging te intensiveren.

Bij de collectieve beveiliging gaat het dan om meer surveillance van het beveiligingsbedrijf op het bedrijventerrein en verhoogde inzet van personeel voor de analyse van camerabeelden.

SBBA en VBA begrijpen het maatschappelijk probleem maar dat mag niet ten koste gaan van de veiligheid van de directe omgeving. SBBA en VBA gaan graag het gesprek hierover aan met het gemeentebestuur.

Nadere informatie:

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen
N. Roozen
[email protected]
06 513 30 363

Vereniging Bedrijfskring Almere
H. Smeeman
[email protected]
06 532 66 933