‘Gemeente mag grond De Kapitein aan Van Drumpt verkopen’

De gemeente mag de grond van horecaonderneming De Kapitein verkopen aan uitbater Kevin van Drumpt. Dat zegt een onafhankelijk expert die door de gemeenteraad is ingeschakeld.
Deel ‘Gemeente mag grond De Kapitein aan Van Drumpt verkopen’ via:

De kwestie is tamelijk complex. De gemeente wil de huur van De Kapitein (met steigers) aan de Boelijn opzeggen omdat daar een nieuwe jachthaven moet komen. Van Drumpt wil de grond graag zelf kopen voor nieuwbouw. Maar door het zogenoemde Didam-arrest is de gemeente juridisch verplicht de locatie aan meerdere partijen aan te bieden.
Lange tijd ging wethouder Julius Lindenbergh er vanuit dat Van Drumpt zijn horeca-etablissement illegaal onderhuurde. Pas nadat in de krochten van het stadhuis een vergeten brief opdook die het tegendeel beweerde, moest Lindenbergh – geëmotioneerd – zijn excuses aanbieden. Tevens ontstond een nieuwe juridische situatie. Want moet de gemeente de grond dan nog aan een andere partij aanbieden? De wethouder wilde daarover bij een extern bureau juridisch advies over inwinnen. De gemeenteraad besloot echter ook zelf een onafhankelijk expert in te schakelen.

Rapport

Die onafhankelijk expert heeft inmiddels verslag uitgebracht. Uit zijn rapport blijkt dat de gemeente helemaal niet verplicht is om de locatie – op basis van het Didam-arrest – openbaar te verkopen. Het terrein mag dus rechtstreeks aan Van Drumpt worden verkocht. ‘Langs maar liefst twee redeneerlijnen zou het verdedigbaar zijn wanneer de gemeente Almere zich op het standpunt zou stellen dat op grond van een objectief, toetsbaar en redelijk criterium De Kapitein als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop’, staat in het rapport. ‘Gezien de stand van de onderhandelingen, zoals deze blijkt uit de mailberichten die tussen de gemeente Almere en De Kapitein gevoerd zijn mocht De Kapitein erop vertrouwen dat een overeenkomst tot stand zou komen. (…) Alleen al vanwege aantoonbaar gedane investeringen kan de gemeente Almere De Kapitein een voorrangspositie verlenen bij het kunnen kopen van gronden op de locatie waar De Kapitein reeds is gevestigd.’

Ontzettend blij

In een reactie laat Van Drumpt weten ‘ontzettend blij’ zijn met de conclusies van de expert. “De hele kwestie heeft flink wat nachtrust gekost. Ik ben blij dat de gemeenteraad heeft besloten een onafhankelijk expert in te schakelen. Deze uitspraak is een steun in mijn rug. Als de gemeenteraad het advies overneemt kan ik de grond kopen en mijn nieuwbouwplannen doorzetten.”

Tekst door Marcel Beijer voor Almere Deze Week