AI een bedreiging of een Revolutie?

Over de echte entree van AI middels Open Ai is al veel gezegd en geschreven.
Hoe je het wendt of keert, het is er en we kunnen er niet meer omheen. VBA bestuurslid én partner, creatief strategist en CEO van Pubmarket! Almere, Mario Bakker vraagt zichzelf af: Moeten we er juist bang voor zijn of juist zo naar kijken wat het ons extra kan brengen.
Deel AI een bedreiging of een Revolutie? via:

Gezien de arbeidsmarkt krapte in Nederland biedt het zeker oplossingen.
Op zoek naar een antwoord, vroeg Mario het ook maar eens aan de grote meester AI zelf:

“Schrijf een kort stuk van maximaal 100 woorden over hoe AI kijkt naar zich zelf, wat brengt het de economie en de samenleving en wat zijn de bedreigingen?”

En dit was het antwoord:
AI kijkt naar zichzelf als een evolutie in intelligentie. Het ziet zijn potentieel om de economie te transformeren door efficiëntere processen, betere besluitvorming en nieuwe industrieën te stimuleren. In de samenleving biedt het mogelijkheden voor gepersonaliseerde zorg, onderwijs en innovatie. Echter, bedreigingen zijn er ook. De afhankelijkheid van AI kan leiden tot jobverlies en ongelijkheid. Privacy en ethische kwesties rijzen, terwijl superintelligentie en autonomie risico’s met zich meebrengen. Het is cruciaal om AI-ontwikkelingen te reguleren, verantwoorde implementatie te waarborgen en menselijke waarden te beschermen in deze gedurfde technologische horizon.

Mario denkt dat AI over een goede zelfkennis beschikt. De creativiteit van de mens is én blijft een belangrijke toegevoegde waarde waar AI niet zonder kan. Het is nog altijd aan ons om extra over de menselijke waarde en over die menselijke maat te blijven waken. Maar ondertussen wel de ontwikkeling te omarmen en op de juiste manier te gebruiken. Als is het vanwege ‘Stay Close to the enemy’ of ‘Hop on the revolution’. Wat vind jij? Stuur je reactie naar [email protected].